Polski English Russian Deutsh

Polityka Prywatności

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.dmp-polimer.pl z siedzibą pod adresem D.M.P. „Polimer” Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7A

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwane dalej RODO).

Pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez D.M.P. Polimer Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7a NIP-612 1533856 Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach. 

Spółka D.M.P. Polimer Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7a NIP-612 1533856, jako Administrator Danych Osobowych (ADO), gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas procesu ofertowego, zamówieniowego, marketingowego i serwisowego oraz zawierania z Państwem umowy handlowej, a także w trakcie jej trwania, a w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celu:

podpisania zamówienia i realizacji łączącej nas umowy oraz płatności, przygotowywania oferty handlowej, wysyłki zamówionych towarów, jak i obsługi reklamacji – (na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych); wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie.

Możemy przekazać Państwa dane osobowe:

podmiotom, z którymi mamy zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem; podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty te będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi im przez D.M.P. Polimer Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7a NIP-612 1533856; organom nadzorczym i podatkowym; dostawcom usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi; D.M.P. Polimer Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7a NIP-612 1533856 nie udostępnia/nie sprzedaje danych innym podmiotom w innych celach niż cele związane z realizacją zamówień. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu przetwarzania.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt pisemnie na adres D.M.P. Polimer Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7a - bądź też drogą elektroniczną na adres: biuro@dmp-polimer.pl

Z poważaniem,
D.M.P. Polimer Sp. z o.o.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz

* - pola wymagane do wysłania formularza


Pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez D.M.P. Polimer Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7a NIP-612 1533856 Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach. 

Spółka D.M.P. Polimer Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7a NIP-612 1533856, jako Administrator Danych Osobowych (ADO), gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas procesu ofertowego, zamówieniowego, marketingowego i serwisowego oraz zawierania z Państwem umowy handlowej, a także w trakcie jej trwania, a w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celu:

podpisania zamówienia i realizacji łączącej nas umowy oraz płatności, przygotowywania oferty handlowej, wysyłki zamówionych towarów, jak i obsługi reklamacji – (na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych); wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie.

Możemy przekazać Państwa dane osobowe:

podmiotom, z którymi mamy zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem; podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty te będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi im przez D.M.P. Polimer Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7a NIP-612 1533856; organom nadzorczym i podatkowym; dostawcom usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi; D.M.P. Polimer Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7a NIP-612 1533856 nie udostępnia/nie sprzedaje danych innym podmiotom w innych celach niż cele związane z realizacją zamówień. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu przetwarzania.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt pisemnie na adres D.M.P. Polimer Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7a - bądź też drogą elektroniczną na adres: biuro@dmp-polimer.pl

Z poważaniem,
D.M.P. Polimer Sp. z o.o.