Polski English Russian Deutsh

Dane kontaktowe

D.M.P. „Polimer”
Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

59-722 Warta Bolesławiecka 7A
tel. kom. 606 880 756
e-mail: biuro@dmp-polimer.pl

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz

* - pola wymagane do wysłania formularza


Pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez D.M.P. Polimer Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7a NIP-612 1533856 Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach. 

Spółka D.M.P. Polimer Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7a NIP-612 1533856, jako Administrator Danych Osobowych (ADO), gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas procesu ofertowego, zamówieniowego, marketingowego i serwisowego oraz zawierania z Państwem umowy handlowej, a także w trakcie jej trwania, a w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celu:

podpisania zamówienia i realizacji łączącej nas umowy oraz płatności, przygotowywania oferty handlowej, wysyłki zamówionych towarów, jak i obsługi reklamacji – (na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych); wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie.

Możemy przekazać Państwa dane osobowe:

podmiotom, z którymi mamy zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem; podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty te będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi im przez D.M.P. Polimer Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7a NIP-612 1533856; organom nadzorczym i podatkowym; dostawcom usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi; D.M.P. Polimer Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7a NIP-612 1533856 nie udostępnia/nie sprzedaje danych innym podmiotom w innych celach niż cele związane z realizacją zamówień. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu przetwarzania.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt pisemnie na adres D.M.P. Polimer Sp. z o.o. 59-722 Warta Bolesławiecka 7a - bądź też drogą elektroniczną na adres: biuro@dmp-polimer.pl

Z poważaniem,
D.M.P. Polimer Sp. z o.o.